ปิดรับการลงทะเบียน
รายละเอียดการจับรางวัล
ครั้งที่ 1 สำหรับผู้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 (24:00 น.) จับรางวัลวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 เวลา 12:00 น. จำนวน 100 รางวัล ได้แก่ บัตร Starbucks 100 ใบ (รางวัลละ 200 บาท) รวมมูลค่า 20,000 บาท

ครั้งที่ 2 สำหรับผู้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 (24:00 น.) จับรางวัลวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 12:00 น. จำนวน 100 รางวัล ได้แก่ บัตร Starbucks 100 ใบ (รางวัลละ 200 บาท) รวมมูลค่า 20,000 บาท

ครั้งที่ 3 สำหรับผู้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2557 (24:00 น.) จับรางวัลวันที่ 6 มิถุนายน 2557 เวลา 12:00 น. จำนวน 100 รางวัล ได้แก่ บัตร Starbucks 100 ใบ (รางวัลละ 200 บาท) รวมมูลค่า 20,000 บาท

ครั้งที่ 4 สำหรับผู้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2557 (24:00 น.) จับรางวัลวันที่ 13 มิถุนายน 2557 เวลา 12:00 น. จำนวน 100 รางวัล ได้แก่ บัตร Starbucks 100 ใบ (รางวัลละ 200 บาท) รวมมูลค่า 20,000 บาท

ครั้งที่ 5 สำหรับผู้ลงทะเบียนทั้งหมดที่ยังไม่เคยได้รับรางวัลตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2557 (24:00 น.) จับรางวัลวันที่ 20 มิถุนายน 2557 จำนวน 100 รางวัล ได้แก่ บัตร Starbucks 100 ใบ (รางวัลละ 200 บาท) รวมมูลค่า 20,000 บาท

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง WWW.COMMARTTHAILAND.COM
ในเวลา 16:00 น. ของทุกวันที่มีการจับรางวัล และบริษัทฯ จะโทรศัพท์แจ้งให้ผู้โชคดีทราบอีกทางหนึ่ง
เงื่อนไขและกติกา
  1. ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ

  2. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

  3. พนักงานและครอบครัวของบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) และ บริษัทพนักงานบริษัทในเครือ AR Group และคณะกรรมการดำเนินการ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในการจับรางวัลครั้งนี้

  4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดจะได้รับการแจ้งจากบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ต้องนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมมาแสดง ระบุชื่อตรงตามที่กรอกไว้ พร้อมสำเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองโดยสามารถรับรางวัลที่บริเวณจุดรับรางวัล ณ. จุดลงทะเบียน หน้าห้อง BALLROOM ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวันและเวลาจัดงาน Commart Next Gen 2014 ภายในวันที่ 19 – 22 มิถุนายน 2557 เวลา 10:00 น. – 19:30 น. หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

  5. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้

  6. ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียว และแจกรางวัลเฉพาะผู้ที่มีที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

  7. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสามารถไดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำหรับผู้ที่เคยทำการลงทะเบียนไปแล้ว ต้องการพิมพ์ใบลงทะเบียน เพื่อนำไปหย่อนเพื่อชิงรางวัลโชคชั้นที่ 2 อีกครั้ง คลิกที่นี่
สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนไปแล้ว สามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ที่นี่
ประกาศผล ครั้งที่ 1, ครั้งที่ 2 , ครั้งที่ 3 , ครั้งที่ 4 , ครั้งที่ 5